HENRYK GROSSMAN



(1881-1950)


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.





Des d'aquí podeu accedir:

Biografia

La teoria de la crisi econòmica (1919) (lloc web d’Endavant)


Henryk Grossman Archiv