Karel Marx

Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta


Zdroj: Vybrané spisy, sv. 1
Vydavatel: Státní nakladatelství politické literatury, Praha, 1954;
První vydání: Die Revolution, 1852, New York;
Online Version: Marx/Engels Internet Archive (marxists.org) 2010;
Transcribed: Jama
Převod do HTML: Jama a Karol Bóna


Obálka prvního vydání

Obsah:

Předmluva K. Marxe k druhému vydání, 1869

Předmluva B. Engelse k třetímu německému vydání, 1885

Kapitola I (Únor 1848 až prosinec 1851)

Kapitola II (Úpadek republikánů)

Kapitola III (Vzestup Ludvíka Bonaparta)

Kapitola IV (Porážka maloburžoazní demokracie)

Kapitola V (Ústavodárné shromáždění vs. Bonaparte)

Kapitola VI (Bonapartovo vítězství)

Kapitola VII (Shrnutí)

Zatčení poslanců v budově Mairie Barikády předměstí Saint - Antoine. 2. prosince 1851

“Všechny revoluce zdokonalovaly státní aparát, místo aby jej rozbily” (Kap. VII)