Lev Trotski
Venäjän työväen vallankumouksen historiaa lokakuusta Brest-Litovskiin

27. Lopuksi

Kun meidän puolueemme otti hallituksen käsiinsä, me tiesimme ennakolta minkälaiset vaikeudet meitä kohtaisi. Sota oli lamaannuttanut maan taloudellisessa suhteessa äärimmilleen. Vallankumous oli murskannut vanhan hallituskoneiston, eikä vielä ollut ehtinyt luoda uutta sen tilalle. Kolmevuotinen sota oli riistänyt miljoonia työläisiä heidän kansantaloudellisista normaalipaikoistaan, ja rappioittanut heitä. Suunnattomat sotateollisuudet, joita oli suoritettu riittämättömästi valmistetulla kansallisella pohjalla, olivat kuivattaneet kansan elinvoiman. Taloudellisen ja poliittisen anarkian ilmiö levisi nopeasti ympäri maan. Venäjän talonpoikaisväestö oli kautta vuosisatojen pidetty koossa barbaarimaisella kansallisella kurilla alhaaltapäin ja rautaisella tsaarivallalla ylhäältäpäin. Taloudellinen kehitys oli hävittänyt edellisen, vallankumous tuhosi jälkimmäisen. Psykologisesti vallankumous merkitsi inhimillisen yksilöllisyyden tunteen heräämistä talonpojissa. Tämän heräämisen anarkistimaiset ilmenemismuodot ovat vain aikaisemman sorron epäämättömiä tuloksia. Uusi järjestelmä, järjestelmä mikä perustuu työläisten omaan teollisuuskontrolliin, voi muodostua poistamalla vähitellen ja sisäisesti vallankumouksen anarkistiset ilmaukset.

Toiselta puolen omistavat luokat, vaikkakin heiltä on riistetty poliittinen valta, eivät luovu etuoikeuksistaan taistelutta. Vallankumous on työntänyt etualalle maan ja tuotantovälineiden omistuskysymyksen - se on, kysymyksen, mikä on mitä tärkein riistetyille luokille. Poliittisesti tämä merkitsee lakkaamatonta, salaista tai julkista kansalaissotaa. Kansalaissota taas vuorostaan synnyttää anarkistisia pyrkimyksiä työväenliikkeessä. Teollisuuden, kansallisten raha-asioiden, kuljetus- ja ravintojärjestelmän epäjärjestyneisyys jatkuvan kansalaissodan kanssa synnyttävät suunnattomia vaikeuksia rakentavan järjestelytyön alalla. Kaikesta huolimatta neuvostohallitus voi katsoa tulevaisuuteen luottamuksella. Ainoastaan huolellinen maan varojen laskeminen; ainoastaan teollisuuden järjellinen järjestely - yhden yleisen suunnitelman perusteella; ainoastaan kaikkien tuotteiden järkiperäinen ja huolellinen jakaminen voi pelastaa maan. ja tämä tekijä on sosialismi. Joko täydellinen palaaminen kurjuuteen tai sosialistinen ylösnouseminen - nämä ovat ne vaihtoehdot, jotka maalla nyt on.

Sota on kaivanut maaperää koko kapitalistiselta maailmalta. Tässä on meidän voittamaton voimamme. Meitä puristava imperialistinen ketju on murskaantuva köyhälistön vallankumouksen kautta. Me emme epäile hetkeäkään, enempää kuin me epäilimme vuosikymmeniä kestäneen maanalaisen taistelun aikana tsaarismin kukistumista.

Taistella, yhdistää joukkomme, aikaansaada teollisuuskuri ja sosialistinen hallitus, lisätä työn tuottavaisuutta ja painaltaa eteenpäin kaikista vastustuksista huolimatta - tämä on meidän tehtävämme. Historia toimii meidän eduksemme. Köyhälistön vallankumous on puhkeava, aikaisemmin tai myöhemmin, sekä Euroopassa että Amerikassa, ja tuo tullessaan vapauden ei ainoastaan Ukrainalle, Puolalle, Liettualle, Kuurinmaalle ja Suomelle, vaan myös koko kärsivälle ihmiskunnalle.