Карл Маркс

Капиталът. Книга II.

Процесът на обръщението на капитала

1885

Издаден под редакцията на Фридрих Енгелс


Източник: К. Маркс, Ф. Енгелс. Съчинения. Том 24, 1969. Издателство на БКП 📖 PDF
Превод: Филип Гинев
Сканиране: Добромир Добрев
Препис и дигитализация: Даниела Пенкова


Съдържание

ОТДЕЛ ПЪРВИ
Метаморфозите на капитала
и техният кръгооборот

ОТДЕЛ ВТОРИ
Оборот на капитала

ОТДЕЛ ТРЕТИ
Възпроизводство и обръщение
на целия обществен капитал

КРАЙ