HARRY BRAVERMAN

Harry Frankel




Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.





Des d'aquí podeu accedir:

Biografia



Quants capitalistes hi ha als EUA? (Fourth International 13: 101-103, 1952)

Capitalisme i democràcia (Fourth International 13: 144-149, 9-10.1952)

Marx en el món modern (American Socialist, 5.1958)

La revolució de Nasser (American Socialist, 1.1959)