CHRIS HARMAN
Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:

Biografia

Glasnost- abans de la tempesta (estiu del 1988)

Islam, imperialisme y resistència (Pàgina web d’En Lluita) (tardor de 1994)

Maig 68: quan un altre món va ser possible (Pàgina web d’En Lluita) (maig del 2008)

La crisi a debat: Les dues cares de Keynes (Pàgina web d’En Lluita) (novembre del 2008)