JEAN VAN HEIJENOORT




Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.





Des d'aquí podeu accedir:

Biografia

Escrits:

Nota del traductor a l’edició francesa del 1979 de «Stalin», de Lev Trockij.