ROSE KARSNER(1889-1968)


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:BiografiaConverses estenografiades:

Discussió amb Lev Trockij, James Cannon i Max Schachtman (Organització de defensa i actitud envers els intel·lectuals) (24.3.1938) (.doc) (.pdf)

Discussió amb Lev Trockij, James Cannon, Max Schachtman i Vincent Dunne (El problema rus) (25.3.1938) (.doc) (.pdf)