Teresa Pàmies

 

La dona ha de tenir entitat pròpia

(1977)


Publicat originàriament al diari Avui, el 9 de febrer del 1977.L’aparició del nom de Teresa Pàmies en aquesta secció ha provocat una breu carta de l’escriptora al nostre director el text de la qual, com que tracta d’un tema ben general, reproduim:


Volgut amic: Penso que és un vell reflex masclista informar, com es fa en la secció «Vuits i Nous» sobre l’acte del PSUC que s’havia de celebrar a l’Escola Industrial. Jo figurava entre els oradors com a membre del PSUC en la secció de l’Esquerra de l’Eixample i no pas com a muller del secretari general. Com a feminista protesto cordialment i demanaria que una dona, sigui la que sigui, tingui entitat pròpia en les informacions. Ben cordialment.