JOSÉ MARÍA SISON(1939-2022)


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

Des d'aquí podeu accedir:

Biografia.

Principis bàsics de marxisme-leninisme (2020)