JAUME COMPTE


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.





Des d'aquí podeu accedir:

Biografia



Articles:

El llast del lerrouxisme (L'Hora, 16.10.1931)