James Connolly

El Partit Republicà Socialista Irlandès, 1896


Transcrit per The James Connolly Society el 1997.

Títol original en anglès: Irish Socialist Republican Party, 1896


"Els grans ens semblen grans només perquè estem agenollats;
AIXECAM-NOS."

OBJECTIU

L'establiment d'UNA REPÚBLICA SOCIALISTA IRLANDESA basada en la propietat pública del poble irlandès de la terra i dels instruments de producció, distribució i intercanvi. Una agricultura administrada com a funció pública, per uns consells de gestió escollits per la població agrícola i responsables davant ells i de tota la nació. Totes les altres formes de treball necessàries pel benestar de la comunitat es dirigiran sota els mateixos principis.

PROGRAMA

Per tal d'organitzar les forces de la Democràcia per preparar-les per qualsevol lluita que precedesca la realització del nostre ideal, d'aplanar-los el camí, de restringir l'onada emigratòria amb la creació d'ocupació a casa nostra, i finalment d'alleugerir els perjudicis del nostre actual sistema social, treballem amb mitjans polítics per aconseguir les següents mesures:

1. La nacionalització de ferrocarrils i de canals.
2. L'abolició de la banca privada i de les institucions i oficines de préstec, en benefici de consells electes de directors, que concedesquen préstecs sense interessos.
3. L'establiment a càrrec de fons públics de depòsits rurals per a la millor maquinària agrícola, que es posarà a disposició de la població agrícola a canvi d'una renda que cobreixi només el cost i el manteniment.
4. Impost gradual per totes les rendes superiors als #400 anual per tal de proveir els fons de pensions per la gent gran, els malalts i les vídues i els orfes.
5. Restricció legislativa de les hores de treball fins a 48 setmanals i establiment d'un salari mínim.
6. Lliure manutenció per tots els infants.
7. Extensió gradual del principi de la propietat i distribució públiques de tot allò necessari per a la vida.
8. Control i gestió públiques de les escoles nacionals per part de consells escollits per vot popular amb aquest únic objecte.
9. Educació lliure fins als graus universitaris superiors.
10. Sufragi universal.

EL PARTIT REPUBLICÀ SOCIALISTA IRLANDÈS

Que el sistema agrícola i industrial d'un poble lliure, com el sus sistema política, ha de ser un reflexe acurat del principi democràtic del poble i per al poble, i únicament en interès del poble.

Que la propietat privada, per una classe, de la terra i dels instruments de producció, distribució i intercanvi, s'oposa a aquell principi vital de justícia, i que és la base fonamental de tota opressió nacional, política i social.

Que la dominació d'una nació per una altra, com el cas d'Irlanda per l'autoritat de la Corona Britànica, és una barrera pel lliure desenvolupament polític i econòmic de la nació dominada, i que només pot servir als interessos de les classes explotadores de totes dues nacions.

Que, per tant, la llibertat nacional i econòmica del poble irlandès s'ha de cercar en la mateixa direcció, és a dir, en l'establiment d'una República Socialista Irlandesa, i la conseqüent conversió dels mitjans de producció, distribució i intercanvi en una propietat comuna de la societat, que ha de ser sostinguda i controlada per un estat democràtic en interès de tota la comunitat.

Que la conquesta per la socialdemocràcia del poder polític al Parlament i a tots els organismes oficials d'Irlanda és el mitjà més apropiat i efectiu pel qual les forces revolucionàries es poden organitzar i educar per arribar a aquell fi.

S'ACCEPTEN BRANQUES D'ARREU. US CONVIDEM A ENVIAR-NOS PREGUNTES. QUOTA D'ENTRADA, MÍNIM DE 6 d. QUOTA SETMANAL D'1 d.

Oficines: 67 MIDDLE ABBEY STREET, DUBLIN.