Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya

Les nostres consignes


Publicat al «Xoc», n. 1, 28 de març del 1936.


La unificació de tots els sectors marxistes serà aviat un fet; tots, si exceptuem l'irònicament titulat Partit d'Unificació Marxista (P.O.U.M.), estan disposats a unificar-se per constituir un gran partit socialista a Catalunya. Les Joventuts, en aquesta avinentesa, haurem marcat el camí a seguir, en deixar de banda escrúpols i petiteses.

Però les Joventuts hem de fer més: hem de vetllar perquè el Partit Socialista de Catalunya sigui essencialment obrer i revolucionari. Hem d'impedir que, sota l'etiqueta del Socialisme, s'organitzi un instrument polític apte per a tots els oportunismes i defeccions. Les Joventuts Socialistes de Catalunya hem d'adoptar ara una posició clara i sincera respecte a l'orientació del nou Partit i després haurem de vetllar contínuament perquè no es desviï del camí traçat. No hem de tolerar que el proletariat sigui escarnit una altra vegada.

Per tant, hem d'imposar:

Que el Front Popular es consideri solament com un conveni circumstancial, mai com un fi. L'objectiu immediat del Partit Socialista de Catalunya haurà d'ésser emparar-se del Poder per constituir un instrument de govern essencialment obrer i pagès.

Que es consideri l'Estatut de Núria i, sobretot, l'Estatut votat pel Parlament espanyol, com un escarni a la voluntat de Catalunya. Hem de lluitar per la implantació de la República Socialista Catalana.

Que el fet nacional no impedeixi Catalunya d'establir llaços sòlids amb tots els altres pobles d'Ibèria. La Unió de Repúbliques Socialistes d'Ibèria, amb un pacte de relació elaborat d'igual a igual, per totes les nacionalitats, assegurarà la llibertat i la germanor entre el proletariat de tots els països ibèrics.

Que es consideri l'U.R.S.S. com l'exemple viu del camí a seguir. Cal defensar l'U.R.S.S. i, sobretot, condemnar, per contrarevolucionàries, les campanyes estúpides que determinats sectors que es diuen comunistes, en nom del puritanisme, fan contra la primera realització socialista.

Que el nou Partit s'adhereixi a la Tercera Internacional.

Que sindicalment tingui per objectiu la unitat.

Que arribi a una entesa amb el Partit Socialista Obrer, sempre i quan senti en el seu programa el principi d'autodeterminació, fins a la independència, davant tots els problemes nacionals d'Ibèria. Per arribar en aquesta entesa s'estudiarà el nexe a establir entre el Partit espanyol i el Partit català, puix que el Partit Socialista de Catalunya no pot ésser ni una Secció ni una filial del Partit Socialista Obrer. Ha de tenir una absoluta autonomia.

Considerem aquestes consignes com una garantia essencial per a la formació del Partit Socialista de Catalunya i el seu ulterior desenvolupament. Insistirem sobre la nostra posició.