Pe


Artur Perucho (Borriana, 1902 – México, 1956)

Periodista, escriptor i polític. Començà de periodista a «El Pueblo» (1919) i més tard col·laborà amb, entre d'altres, «El Imparcial», «El Heraldo de Madrid». També féu col·laboracions amb l'escasa premsa catalana de l'època: «La Publicitat», «Nova Revista», «D'Ací d'Allà», «Taula de Lletres Valencianes». Això ho compaginà amb la novel·la (Ícar o la impotència, 1930; Tots tres), el teatre (Sacrifici, La finestra oberta, L'home dintre la gàbia) i la poesia. El 1930 publicà Catalunya sota la dictadura (1930). Professor ajudant d'espanyol i de català a la Universitat de Marburg (1930-32). Fou secretari de Jaume Carner, ministre de finances de la república espanyola (1932). El 1936 s'integrà al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), i fou director del diari del partit «Treball», des d'on participà en la campanya contra el POUM. El 1939 s'exilià a Mèxic, i poc després fou expulsat del PSUC. A partir del 1942 fou secretari de redacció de «Tiempo».

Arxiu d'obres d'Artur Perucho.


Index de la lletra p

Index onomàstic | Index de l'enciclopèdia