Pl


Plataforma per a la Unitat d'Acció (PUA)

Plataforma de col·lectius independentistes i socialistes catalans. Fou creada el 1996. El seu portaveu fou Tanyada. Aconseguí gràcies al seu activisme aglutinar nombrosos sectors, amb la qual cosa va evolucionar d'una plataforma de grups dispersos a una organització. L'estiu del 2000 es va dissoldre, i la majoria s'integrà en Endavant (Organització Socialista d'Alliberament Nacional).


Index de la lletra p

Index temàtic | Index de l'enciclopèdia