Enciclopèdia del marxisme: índex temàtic

 


Po


Política

La política és l'activitat orientada a canviar la consciència de la comunitat en oposició a l'absorció dins l'activitat pràctica de la comunitat. La política té un origen antic, el mot català deriva del grec polis, i el primer treball europeu de ciència política fou la República de Plató, si bé la ciència política ja fou estudiada abans per Kong Fuzi.

El deixeble de Plató, Aristòtil, va fer la primera classificació de les diferents menes de constitucions i estats i defensà que els polítics haurien d'aplicar la teoria ètica per promoure la felicitat (eudaimonia), una activitat de l'ànima d'acord amb la virtut.

A la societat feudal, per a la gran massa de la població, no hi havia diferència entre política i treball, ja que el món polític s'ocupava de tota la societat i el paper d'una persona en la divisió social del treball era idèntica a la seva posició en l'ordre polític. La política era per a la classe dirigent, que d'altra banda, era el seu paper en la societat. A l'època feudal per tant, la política s'identificava amb l'art de governar. El primer treball en aquest estadi del desenvolupament de la ciència política fou Principe de Nicolò Machiavelli, en el qual s'hi volen formular les regles de la pràctica del bon govern. A la Xina, Kong Fuzi havia desenvolupat principis de pràctica social en la mateixa línia. El valor central per a Macchiavelli i Kong Fuzi era l'estabilitat. Per a Machiavelli, l'estabilitat passa pel damunt de qualsevol altra consideració moral o ètica en les accions d'un príncep.

Amb l'aparició de la societat burgesa, i la necessitat de desenvolupar un sentit ètic i polític per l'acció que hi ha entre l'estat i la família, la política i la ciència comencen una nova fase de desenvolupament. Thomas Hobbes veié l'estat essencialment com una eina per evitar la degradació de la societat burgesa en una «guerra de tots contra tots»; John Locke desenvolupà la teoria de la democràcia parlamentària a Anglaterra; Rousseau desenvolupà el seu concepte de «contracte social» per a previndre l'ascens del despotisme; Hegel desenvolupà en la seva filosofia del dret allò que Marx anomena «societat de la mútua reconciliació», presidida per una monarquia constitucional; i Thomas Paine defensà Els drets de l'home.

Per a més informació sobre els treballs que desenvoluparen la ciència política veieu Classics in Political Science.

En el decurs de l'època moderna, el principal instrument de lluita política ha estat el partit polític, en el qual els interessos socials reben una forma organitzativa i per tant política. (Quelcom que era difícilment viable quan els lligams familiars determinaven qui havia de ser el rei.) L'ascens dels moviments socials a mitjans del segle XX marcaren un canvi en el terreny polític, amb els quals la gent volia rectificar els greuges socials a través de la pressió al govern, però sense aspirar a derribar-lo. El moviment d'alliberament de la dona introduí el concepte de política personal, que es refereix a l'exercici del poder a través de les relacions interpesonals, en lloc d'a través de l'estat.

En el període post-modern, l'augment de l'escepticisme en la capacitat del govern o de l'estat com a dipositaris del poder efectiu davant la mundialització, ha conduït a la desmobilització dels partits polítics i fins i tot dels moviments socials, i s'ha remarcat l'autonomia a expenses de la comunitat, una tendència que ha coincidit amb la difusió de conceptes com la política ètica i l'universalisme ètic.

L'objectiu del comunisme és restaurar la política (és a dir la discusió, el debat, la presa de decisions per consens, el vot, etc.) com a part integral de la vida social a través de la superació del treball privat i la relació mútuament alienant de l'intercanvi de serveis amb una democràcia proletària i participativa a tots els nivells de la societat, és a dir, el trencament de la mútua separació entre política i treball, de l'existència d'unes classes treballadora i política (burocràcia) separades, i de la separació entre les actituds pràctiques i teòriques.


Índex de la lletra p

Índex temàtic | Enciclopèdia del marxisme