C L R James


La revolució mundial 1937-1936
PREFACI
AQUEST LLIBRE ÉS UNA INTRODUCCIÓ I UNA PERSPECTIVA DEL moviment socialista revolucionari des de la guerra—els antecedents, la fundació i el desenvolupament de la Tercera Internacional—el seu col·lapse com a força revolucionària. El Partit Bolxevic, i la Unió Soviètica que controla, en tant que factors dominants de la Tercera Internacional, reben un extens tractament.

Les idees sobre les quals es basa el llibre són les idees fonamentals del marxisme. Des de 1923 han estat exposades principalment per Trockij i un petit grup de col·laboradors. Molts dels que se'n mofaren o els ignoraren durant anys són incomodament conscients de què a Rússia hi ha quelcom vagament anomenat "trotskisme", que les autoritats soviètiques, malgrats els èxits econòmics, descobreixen els càrrecs més elevats de l'estat i en cercles com més va més amples de la població. Al mateix temps a l'Europa Occidental, estadistes i publicistes, atemorits per l'increment continu de l'ona revolucionària, s'uneixen amb el règim estalinista de Rússia per condemnar el "trotskisme". El senyor Winston Churchill, a l'Evening Standard del 16 d'octubre de 1936, llençà una ferotge diatriba contra els "trotskistes", combinada amb una aprovació escasament velada dels estalinistes, i.e. de la Tercera Internacional. Els governs i els estadistes nacional no s'ocupen de diferències jesuïtiques entre interpretacions de Marx i Lenin. Tot el futur de la civilització està en joc.

L'actual crisi en els afers mundials, el creixement del feixisme, la revolució espanyola, la inevitable revolució a França, el paper de Rússia ahir, avui i demà, la constant caiguda i ascens de partits i moviments polítics de tot el món, s'han de veure, només poden entendre's del tot, com a part del moviment revolucionari internacional contra el capitalisme que entrà en un estadi decisiu el 1917 amb la fundació del primer estat obrer i, dos anys més tard, de la organització de la Internacional revolucionària. La invasió del Ruhr; la malaltia i la mort de Lenin i la ràpida victòria de Stalin sobre Trockij el 1923; l'expedició al nord de Jiang Jieshi el 1926, la caiguda de la Comuna de Xangai i la desastrosa aventura de la insurrecció cantonesa; la fallida de la Nova Política Econòmica el 1928, la "liquidació dels kulaks", i la capitulació sense resistència del poderós moviment de la classe treballadora d'Alemanya davant Hitler; la restauració de la propietat privada en el camp rus, el Front Popular a França, l'assassinat de Zinov'ev i Kamenev, els trets de la Tercera Internacional sobre el POUM a Espanya degut a que aquest cridava a la revolució socialista—tots aquests grans esdeveniment de la història de la post-guerra són un tot estretament connectat. Vistos aïlladament són una barreja. Aquest llibre mostra la seva interconnexió.

El molt que el llibre deu als escrits de Trockij, el texte sols ho pot mostrar parcialment. Però fins i tot amb aquest gran deute, mai podria haver-se escrit sense el material pacientment recollit i anotat a França, Xina, Amèrica, Alemanya i Rússia. La meva tasca ha estat principalment una sel·lecció i coordinació. Així en una visió tan ampla i complicada, han de sorgir diferències d'opinió. Així mentre el llibre deu tant als altres com per justificar l'ús del terme "nosaltres", la darrera responsabilitat resta per a mi.

He anomenat les coses i les persones pels noms que pensava que eren els més adequats per a caracteritzar el seu significat polític. Així fóra bo recordar al lector les paraules de Marx: "el meu punt de vista, pel qual l'evolució de la formació econòmica de la societat és vist com un procés d'història natural, pot, menys que qualsevol altre, fer que l'individu sigui responsable de les relacions que el fan social, per molt que subjectivament s'hagi elevat sobre elles".

Voldria agrair Harry Wicks de Londres, i els qui, a Canadà, i, particularment, a Sud-àfrica, llegiren el manuscrit, assenyalaren els errors i donaren un valuós consell.

C. L. R. JAMES.

17 de gener del 1937

Des de que això fou escrit ha tingut lloc el procés Radek. Pels lectors d'aquest llibre, però, qualsevol discusió sobre aquest procés o els que vindran és innecessària.

C. L. R. J.


Introducció