La misèria de la filosofia


Karl Marx


(Traducció de Jordi Arquer)


Prefaci a la 2ª edició alemanya

Per aquesta segona edició, afegiré simplement que el nom d'Hopkins ha d'ésser reemplaçat pel de Hodgkins i que la data de l'obra de William Thompson (la mateixa pàgina) és 1824 i no 1827. La saviesa bibliogràfica del professor senyor Anton Menger quedarà així completament satisfeta.

Londres, 29 de març del 1892

Friedrich Engels