Prefaci | Índex | 1. Capítol. El cicle del capital monetari[Prefaci a la segona edició]

La present segona edició és en general una impressió literal de la primera. S'han corregit errors d'imprempta, bandejat certes descurances estilístiques, i eliminats tan sols paràgrafs amb repeticions.

El tercer llibre, que ha presentat dificultats del tot inesperades, és ara també gairebé enllestit en manuscrit. Si rest amb salut, podria començar la impressió aquesta mateixa tardor.

Londres, 15 de juliol de 1893.

F. Engels

Hi segueix un breu repàs que exposa més confortablement la disposició individual dels manuscrits II-VIII:

Primera secció

p. 31 - 32 del Ms. II. - p. 32 - 42 Ms. VII. - p. 42 - 45 Ms. VI. - p. 45 - 120 Ms. V. - p. 120 - 123 Note, trobada entre els resums. - p. 124 fins a la conclusió del Ms. IV; correspondència: p. 131 - 132, passatge del Ms. VIII; p.136 u. 142 Notes del Ms. II.

Segona secció

El començament, p. 154 - 163, és el final del Ms. IV. - A partir d'ací fins a la conclusió de la secció p. 350, tot és del Ms. II.

Tercera secció

Cap. 18:

(p. 351 - 358) del Ms. II.

Cap. 19:

I i II (p. 359 - 388) del Ms. VIII. - III (p. 388 - 390) del Ms. II.

Cap. 20:

I (p. 391 - 393) del Ms. II, tan sols la secció final del Ms. VIII.
II (p. 394 - 397) essencialment, segons el Ms. II.
III, IV, V (p. 397 - 420) del Ms. VIII.
VI, VII, VIII, IX (p. 420 - 435) del Ms. II.
X, XI, XII (p. 435 - 476) del Ms. VIII.
XIII (p. 476 - 484) del Ms. II.

Cap. 21:

(p. 485 - 518) exactament com el Ms. VIII.