DANIEL D. MONTSERRAT


Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.





Des d'aquí podeu accedir:

Biografia



Articles:

El conflicte xino-japonès («Ateneu», 2-3.1932)