Andreu Nin

Les dictadures dels nostres dies

Capítol primer: Les característiques de la nostra època


I. Els oblits del senyor Cambó.

II. Les revoltes obreres i els moviments d’emancipació colonial.

III. Els progressos tècnics, la racionalització, l’atur forçós i la crisi econòmica, els governs obrers.

IV. La concentració del capital.

V. La «fabricació» de l’opinió pública.

VI. La pretesa democratització de la riquesa.


Capítol segon: Les causes de l’adveniment de les dictadures segons el senyor Cambó.