Lev Trockij

LLETRA A MARTIN ABERN

29 de gener de 1940Benvolgut camarada Abern:

El camarada Cannon m’ha informat de com vostè ha dit: “Açò significa l’escissió.” M’escrigué el 28 de desembre de 1939:


Hem difós ja el teu document en el partit. Únicament he escoltat dos comentaris definits per part dels líders de la minoria. Abern, després de llegir el títol i uns quants paràgrafs, li digué a Goldman: “Açò significa l’escissió.”


Considere a Cannon una persona sincera i no tinc la més mínima raó per a dubtar de les seues paraules.


Vostè diu que açò “és mentida”. Sé, per experiència, que en les lluites profundes solen produir-se malentesos d’aquest tipus per ambdues parts, sense que estiga per mig la mala fe d’uns ni d’altres.


Em pregunta vostè per què no fiu cap esforç per a comprovar la veracitat de la informació. Res d’això. Si ho hagués difós en privat, com un fet presenciat per mi, no hauria estat lleial. Però ho he dit públicament, precedit d’un “se m’ha informat que...” i li he donat la possibilitat de confirmar o negar la informació. Crec que aquesta és la millor comprovació possible, dins d’una discussió en el partit.


Em diu al principi de la seua lletra: “He passat per alt, en el passat, moltes afirmacions falses, però note, entre altres coses, en la seua lletra oberta...”


Què significa la frase “moltes afirmacions falses”? De qui? Què significa l’expressió “entre altres coses”? Quines coses? ¿No creu vostè que els camarades sense experiència poden veure en aquestes frases acusacions vetllades? Si hi ha en el meu article “afirmacions falses” i “altres coses”, el millor seria enumerar-les clarament. Si jo no fiu les afirmacions falses, no sé per què les introdueix en una lletra dirigida a mi. No entenc com hom pot “passar per alt” afirmacions falses, si tenen alguna importància política; podria interpretar-se com una falta d’atenció cap al partit.


En tot cas, note amb satisfacció que nega haver pronunciat la frase “açò significa l’escissió”. Interprete l’enèrgic to de la seua lletra en aqueix sentit. La seua negació no és només formal, és a dir, no nega únicament haver pronunciat la frase, sinó que considera que la mateixa idea d’escissió és una menyspreable traïció a la IV Internacional.


Fraternalment,
Lev Trotski

Coyoacán, D. F.

Còpia a Cannon..