Lev Trockij

LLETRA A WILLIAM F. WARDE

16 de gener de 1940


Benvolgut camarada Warde:


És vostè un dels pocs camarades que està seriosament interessat pels problemes metodològics del nostre moviment. ¿No creu vostè que la seua intervenció en la discussió des d’aquest punt de vista seria força útil?


Em diuen els amics que l’interés pel materialisme dialèctic s’està aguditzant molt en el nostre partit, especialment entre la joventut. ¿No creu vostè que els camarades que poden canalitzar aquest interès haurien de crear una associació purament teòrica per a promoure les doctrines del materialisme dialèctic en el partit? Vostè, el camarada Wright, el camarada Gerland (molt assabentat de l’assumpte) podrien constituir el primer nucli d’aqueixa associació, sota el control del departament de propaganda del Comitè Nacional, naturalment. Açò és només un suggeriment des de lluny, que ha de discutir-se amb les institucions responsables del partit.


 

Sempre seu, el camarada,

Lev Trotski

Coyoacán, D. F.