Lev Trockij

LLETRA A JAMES P. CANNON

27 de febrer de 1940


Benvolgut amic:


Conteste la teua lletra del 20 de febrer. Ha d’estar-se celebrant la conferència de la minoria i supose, és a dir, crec que, respecte a la qüestió tàctica concreta que analitzes en la teua lletra, els teus moviments immediats depenen, almenys en un 51 per 100, dels resultats d’aqueixa conferència.


Estàs convençut que la minoria en conjunt està preparant l’escissió i que no pots fer res més. Accepte aquesta premissa. Però, almenys, caldria fer davant de la conferència de Cleveland una enèrgica demostració de pau, per tal de canviar radicalment la línia després de la seua resposta negativa. Aprecie en el que valen les teues consideracions sobre la necessitat de dedicar un número del New International a preparar l’opinió pública per a l’escissió. Però la conferència de la minoria s’ha fet el 24-25 de febrer i el Congrés del partit no es farà fins a primers d’abril. Tens prou de temps per a fer una proposta de pau, denunciar la negativa de l’oposició i publicar el número extraordinari del New International. Hem de fer tot allò que es puga per tal de convèncer les altres seccions que la majoria ha fet tot allò possible a favor de la unitat. Per això nosaltres tres férem la proposta en el Comitè Executiu Internacional; cal, d’altra banda, posar a prova cada membre d’aqueix important òrgan. 


Comprenc la impaciència de molts camarades de la majoria (supose que aquesta impaciència anirà acompanyada sovint per la indiferència cap a la teoria), però han de recordar que els esdeveniments actuals del SWP tenen gran importància internacional i que heu d’actuar no sols sobre la base de les vostres apreciacions subjectives, per molt correctes que siguen, sinó sobre les bases dels fets objectius, observables per tot el món.


W. Rork (Lev Trotski)

Coyoacán, D. F.