Lev Trockij

LLETRA A ALBERT GOLDMAN

9 d’agost del 1940Mr. Albert Goldman.


Benvolgut amic:


No sé si has vist l’article de Mac Donald en el número d’agost del Partisan Review.


Aquest home era deixeble de Burnham, l’intel·lectual esnob. Després de la seua deserció, Mac Donald és l’únic representant de la “Ciència” en el partit de Shachtman.


En el tema del feixisme, Mac Donald plagia algunes idees del nostre arsenal, les presenta com si fossen els seus propis descobriments, i les contraposa amb una sèrie de banalitats que diu que són les nostres idees. El conjunt resulta sense perspectiva, sense proporció i sense la més elemental honradesa intel·lectual.


No obstant, açò no és el pitjor. L’orfe de Burnham diu: “Hem d’examinar, fredament i escèptica, les premisses bàsiques del marxisme” (p. 266). ¿I què farà el pobre “Partit Obrer” en aquest període d’“examen”? Què haurà de fer el proletariat? Esperarà, clar està, als resultats de l’estudi de Mac Donald. El resultat serà, probablement, que Mac Donald es passe al camp de Burnham.


Les darreres quatre línies de l’article fan preveure aquesta deserció personal: “En aquests anys terribles i borrascosos, només si som capaços de combinar l’escepticisme amb la devoció (escepticisme davant de totes les teories, tots els governs, tots els sistemes socials; devoció a la lluita revolucionària de les masses) podrem justificar-nos com a intel·lectuals.”


L’activitat revolucionària basada en l’escepticisme teòric és l’últim crit de les contradiccions internes. “La devoció a la lluita revolucionària de les masses” és impossible sense una comprensió teòrica de les lleis d’aquesta lluita. La devoció revolucionària només és possible si hom està segur que és raonable, adequada; que es correspon amb els seus interessos. Aquesta seguretat només pot crear-se mitjançant la comprensió teòrica de la lluita de classes. L’“escepticisme davant de totes les teories” és només la preparació de la deserció personal.


Shachtman roman silenciós; com a secretari general del Partit, està massa ocupat defensant “les premisses bàsiques del marxisme” de filisteus i esnobs petitburgesos...


Fraternalment,
Lev Trotski