LLETRA AL «HERALD TRIBUNE»

(27.7.1940)

Lev TrockijAquesta lletra, fou tramesa per Trockij (*) al diari «Herald Tribune» el 27 de juliol del 1940.


Editor del Herald Tribune
New York City, N. Y.

Senyor,

En l'edició del 25 de juliol del Herald Tribune s'hi publicà un article, comunicació telefònica des de la ciutat de Mèxic del senyor Jack O'Brine, on citava declaracions fetes per un tal César Ortiz, «editor d'exteriors del principal diari obrer de Mèxic, 'Popular'» a seixanta educadors americans de visita a Mèxic, d'una «conspiració» del general Juan Andreu Almazán i meua per establir un «règim feixista al sud del Río Grande» i més tard als Estats Units, en el moment que se m'admetés en aquest país. El senyor César Ortiz, d'acord amb el report del Herald Tribune, afegia que les autoritats mexicanes investigaven aquesta suposada «conspiració», organitzada amb ajut financer de Hitler i Mussolini; és a dir, dels aliats alemany i italià d'Stalin.

Els vostres lectors sens dubte són prou intel·ligents per discernir la font d'aquesta falsificació bruta, arrogant i estúpida. La font s'especifica amb tres lletres: GPU.

Pel que fa al senyor César Ortiz, no en sé res. Però puc admetre que realment existeix i que dirigeix ço que s'anomena la política «exterior» de «El Popular». El 2 de juliol, davant els tribunals mexicans, vaig reafirmar que aquest diari és un òrgan semioficial de la GPU; que en totes les qüestions d'interès per Stalin dóna suport a la política de la GPU; que invariablement defensa els crims de la GPU i que propaga totes les falsificacions i mentides que la GPU difon contra els enemics d'Stalin; que si – després d'un llarg període de defensa de Hitler – «El Popular» ara defensa la «democràcia» ho fa sota les ordres directes de la GPU i en interès de qualque necessitat temporal d'Stalin.

Davant el fet que els autors de l'assalt contra mi, i particularment els assassins de Robert Sheldon Harte, són agents de la GPU i membres de la Comintern, que els editor de «El Popular» foren còmplices morals en la preparació de l'assalt del 24 de maig i en els intents d'encobrir el crim; que aquests fets els vaig exposar davant el tribunal amb tota l'exactitud necessària; i davant el fet que els amics de la GPU i els inspiradors de «El Popular» resultaren profundament compromesos, la política secreta d'Stalin, els seus agents i amics, inclòs evidentment el César Ortiz que no conec, fan intents desesperats per bloquejar la investigació judicial i per terroritzar-me per tal d'evitar més revelacions de l'activitat criminal de la GPU en el continent americà. Tots aquests intents són debades. Faré la meua feina fins al final.

Per tal de negar les afirmacions reportades en el Herald Tribune amb tota la insistència necessària, afegesc:

(a) Mai no he tingut connexions directes o indirectes amb la política interna de Mèxic, i en particular amb la recent campanya electoral.

(b) No tinc l'honor de conèixer el general Juan Andreu Almazán. Mai no he tingut tampoc relacions directes o indirectes amb ell en particular ni amb qualsevol de les altres figures destacades en general de cap dels camps polítics de Mèxic.

(c) No tinc i no podria tindre cap motiu per crear dificultats al govern de l'únic país que m'otorgà la seua hospitalitat.

(d) Les afirmacions reportades pel nostre corresponsal representen no un fet aïllat sinó part d'una campanya que ha sigut realitat ininterrompudament i sistemàtica contra meu sota la direcció i l'ajut financer de la GPU.

(e) Em reserf el dret de demandar el senyor César Ortiz per les injúries que ha fet contra mi en interès de la GPU.

LEV TROCKIJ
Coyoacán, D. F.
27 de juliol del 1940