Vladimír Iljič Lenin

Kapitalismus v zemědělství
(O knize Kautského a článku pana Bulgakova)[46]


Obsah

Stať první
I.
II.
III.
IV.
V.
Stať druhá
I.
II.


Napsáno mezi 4. (16.) dubnem
a 9. (21.) květnem 1899
Otištěno v lednu-únoru 1900
v časopise Žizň
Podepsán: V l.  I l j i n   a  V l a d.  I l j i n
  Podle textu časopisu


__________________________________

Poznámky:

46 Leninova stať Kapitalismus v zemědělství (O knize Kautského a článku pana Bulgakova) byla určena pro časopis Načalo, ale protože byl zastaven, byla otištěna v časopise Žizň.