Marxistický internetový archív: Česká část

Marxistický internetový archív

 

V. I. Lenin
Sebrané spisy

SVAZEK

4

(podle 2. vydání vydaného nakladatelstvím Svoboda Praha, 1980)

 


1898
K naší statistice továren a závodů
Recenze. A. Bogdanov, Stručná příručka ekonomické vědy
Poznámka k teorii trhů

1899
Recenze. R. Gvozděv, Kulactví a lichvářství a jejich společenskoekonomický dosah
Recenze. Parvus, Světový trh a zemědělská krize
Recenze. Obchodní a průmyslové Rusko
Ještě k teorii realizace
Recenze. Karl Kautsky, Agrární otázka
Kapitalismus v zemědělství. (O knize Kautského a článku pana Bulgakova)
Recenze. Hobson, Vývoj soudobého kapitalismu
Odpověď panu P. Něždanovovi
Protest ruských sociálních demokratů
Články pro list Rabočaja gazeta
     Dopis redakční skupině
     Náš program
     Náš nejbližší úkol
     Naléhavá otázka
Recenze. Karl Kautsky, Bernstein a sociálně demokratický program. Antikritika
Návrh programu naší strany
Zpětný směr v ruské sociální demokracii
O podnikových soudech
O stávkách
Recenze. S. N. Prokopovič, Dělnické hnutí na Západě
K profession de foi

1900
Návrh prohlášení redakce listu Jiskra a časopisu Zarja
Jak Jiskra div nezhasla
Návrh dohody
Prohlášení redakce Jiskry
Předmluva k brožuře májové dny v Charkově
Naléhavé úkoly našeho hnutí
Čínská válka
Rozkol v zahraničním Svazu ruských sociálních demokratů
Záznam z 29. prosince 1900

1901
K návrhu dohody se Struvem
Z trestu rukuje 183 vysokoškolských studentů
Příležitostné články
     Bij, ale nezabij
     Proč urychlovat převratnost doby?
     Objektivní statistika
Dělnická strana a rolnictvo