Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Róza Luxemburgová

Sociální reforma nebo sociální revoluce?
(1900)


Napsáno:1900 (druhé opravené vydání 1908)
Online Version: Marx/Engels Internet Archive (marxists.org) 2010;
Transcribed: JaMa
Převod do HTML: Karol Bóna


Obsah:

Úvod
Část I

Oportunistická metoda
Kapitalismus se přizpůsobuje
Zavedení socialismu sociálními reformami
Celní politika a militarismus
Praktické důsledky a všeobecný ráz revisionismu

Část II

Hospodářský vývoj a socialismus
Odborové organizace, družstevnictví a politická demokracie
Dobyti politické moci
Krach
Oportunismus v teorii a praxi


Zpět na archív Rózy Luxemburgové