Karel Marx

Prohlášení

Podepsaný prohlašuje, že pro nynější censurní poměry dnes vystoupil z redakce listu „Rheinische Zeitung“.


V Kolíně dne 17. března 1843.

Dr Marx


Poprvé otištěno v čís. 77
„Rheinische Zeitung“
z 18. března 1843
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

S p o u t a n ý   P r o m e t h e u s
(fotografie podle litografie ze 40. let XIX století)
Alegorie zákazu „Rheinische zeitung“

Veverka (německy: Eichhorn) znázorňuje pruského ministra kultu Eichhorna, z jehož  iniciativy  byla „Rheinische Zeitung“ zakázána. V šesti alegorických ženských postavách pod tiskařským lisem (šest říšských měst Porýnské provincie) je znázorněna nesvoboda tisku v Porýnské provincii.