Karel Marx

Ke kritice Hegelovy filosofie práva[91]                      Úvod

§§ 261 - 271 (Stát)

§§ 272 - 286 (Státní zřízení)

§§ 287 - 297 (Exekutiva)

§§ 298 - 303 (Legislatura)

§§ 304 - 307 (Stavy)

§§ 308 - 313 (Občanská společnost a stavy)Napsal K. Marx v létě 1843
Německy poprvé uveřejnil Institut
Marxe - Engelse roku 1927
  Podle rukopisu
Přeloženo z němčiny a porovnáno
s ruským překladem

__________________________________

Poznámky:

91 Marxova práce „Ke kritice Hegelovy filosofie práva“, napsaná v Kreuznachu v létě roku 1843, se dochovala ve formě 39 rukopisných archů, které Marx označil římskými číslicemi. První arch rukopisu se nedochoval. Rukopis obsahuje obšírný kritický rozbor §§ 261 — 313 Hegelovy práce „Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse“ [„Základní rysy filosofie práva čili přírodní právo a státověda v nástinu“]. Tyto paragrafy patří do té části knihy, v níž Hegel pojednává o státu. O závěrech, k nimž Marx dospěl kritickým rozborem Hegelových názorů, napsal Engels v článku „Karel Marx“ (1869):

„Vycházeje z Hegelovy filosofie práva, dospěl Marx k názoru, že ‚korunou celé budovy‘ není stát, jak to líčí Hegel, nýbrž že onou oblastí, kde je nutno hledat klíč k pochopeni procesu dějinného vývoje lidstva, je ‚občanská společnost‘, k níž se Hegel choval tak macešsky.“

Nadpis k tomuto Marxovu rukopisu pochází od Institutu Marxe-Engelse.