Karel Marx

Dopisy z "Deutsch-Francösische Jahrbücher"[94]Marx Rugovi, březen 1943

Marx Rugovi, květen 1943

Marx Rugovi, září 1843Napsal K. Marx v březnu, květnu a září 1843
Po prvé otištěno v časopise
„Deutsch-Franösische Jahrbücher“ 1844
  Podle textu časopisu
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

94 Tyto Marxovy dopisy byly uveřejněny v časopise „Deutsch-Französische Jahrbücher“ v oddílu „Z korespondence roku 1843“, v němž byly obsaženy také dopisy Rugovy, Bakuninovy a Feuerbachovy.

‚„Deutsch-Franösische Jahrbücher“ [„Německo-francouzské ročenky“] vycházely německy v Paříži za redakce Karla Marxe a Arnolda Ruga. Vyšlo jen první dvojčíslo v únoru 1844. Byla tu uveřejněna díla Karla Marxe: „K židovské otázce“ a „Úvod ke kritice Hegelovy filosofie práva“ a rovněž díla B. Engelse: „Nástin kritiky politické ekonomie“ a „Situace Anglie. Thomas Carlyle. ‚Minulost a přítomnost“. V těchto pracích se ukazuje Marxův a Engelsův definitivní přechod k materialismu a komunismu. Hlavní příčinou, proč časopis přestal vycházet, byly zásadní neshody mezi Marxem a buržoasním radikálem Rugem.