Bedřich Engels

Hnutí na kontinentě


Známý román Eugèna Sue, „Tajnosti Paříže“, hluboce zapůsobil na veřejné mínění, zvláště v Německu; působivost, s jakou tato kniha líčí bídu a demoralisaci, jež jsou údělem „nižších stavů“ ve velkoměstech, musela nutně obrátit pozornost veřejnosti k tomu, jak žije chudina. Němci začínají objevovat, jak říká „Allgerneine Zeitung“, tyto německé „Times“[176], že způsob psaní románů prodělal za posledních deset let úplnou revoluci; místo králů a princů, kteří kdysi bývali hrdiny podobných příběhů, je prý to nyní chudá, opovrhovaná třída, jejíž osudy a příhody, radosti a strasti se stávají námětem románů; konečně přicházejí Němci na to, že tento nový typ romanopisců, jako G. Sandová, E. Sue a Boz[a], je opravdu příznakem doby. Dobráci Němci se vždycky domnívali, že bída a rozvrat existují jen v Paříži a Lyonu, v Manchesteru a Londýně, ale v Německu že se podobné výplody přebujelé civilisace a překotně se rozrůstajícího továrního průmyslu nevyskytují. Teď však začínají chápat, že i u nich by se našlo dost a dost sociálních zlořádů; berlínské listy přiznávají, že „Voigtland“ v Berlíně si pranic nezadá se St. Giles[177] nebo s kterýmkoli jiným útočištěm pariů civilisace; přiznávají, že ačkoli Německo dosud neznalo odbory a stávky, musí rozhodně něco dělat, nebo se jich co nejdříve dočká. Dr. Mundt, přednášející na berlínské universitě, zahájil běh veřejných přednášek o různých soustavách sociální reorganisace; a třebaže od něho nelze čekat, že bude takové otázky posuzovat správně a nestranně, mohou tyto přednášky přinést mnoho dobrého. Lze tedy snadno pochopit, jak příznivý je nyní okamžik pro zahájení širší sociální agitace v Německu a jaký ohlas bude mít nový periodický orgán hlásající úplnou přeměnu společnosti. Takový časopis byl založen v Paříži pod názvem „Německo-francouzské ročenky“; jeho redaktoři, dr. Ruge a dr. Marx, stejně jako ostatní spolupracovníci, patří k německým „učeným komunistům“ a jim pomáhají nejvýznamnější francouzští socialističtí spisovatelé. Publikace, která má vycházet jednou měsíčně a má přinášet francouzské a německé články, si vskutku nemohla vybrat vhodnější chvíli, a třebaže první číslo ještě nevyšlo, lze s jistotou soudit, že bude mít úspěch.


Napsal B. Engels v lednu 1844
Po prvé otištěno v čís. 32 časopisu
„The New Moral World“ z 3. února 1844
Podpis: B. E.
  Podle textu časopisu
Přeloženo z angličtiny

__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a Charles Dickens. (Pozn. red.)

176The Times“ [„Doba“] — největší anglický konservativní deník; byl založen v Londýně roku 1785.

177Voigtland“ — název jedné z berlínských dělnických čtvrtí; Saint Giles — londýnská chudinská čtvrt.