Karel Marx

Prohlášení

Podle „Rheinischer Beobachter“[178] z 18. ledna (čís. 18) je v „Triersche Zeitung“ oznámení redakce, v němž se mezi jinými spisovateli uvádí jako spolupracovník tohoto listu i „Marx“. Abych předešel jakékoli záměně, prohlašuji, že jsem pro tento list nikdy nenapsal ani řádku; jeho buržoasně filantropické, naprosto ne komunistické tendence jsou mi úplně cizí.

V Bruselu dne 18. ledna 1846

Karel MarxPo prvé otištěno v čís. 26
„Triersche Zeitung“
z 26. ledna 1846
  Podle textu ročenky
Přeloženo z němčiny


__________________________________

Poznámky:

178Rheinischer Beobachter“ [„Porýnský pozorovatel“] — konservativní deník; vycházel v Kolíně n. Rýnem od roku 1844 do začátku roku 1848.