Karel Marx

Dopis redaktorovi listu „Alba“[3]


Vážený pane!

Od 1. června začne u nás v Kolíně nad Rýnem za redakce pana Karla Marxe vycházet nový deník "Nové porýnské noviny" ("Neue Rheinische Zeitung"). Tyto noviny budou u nás na severu bojovat za tytéž demokratické principy, které "Alba" hájí v Itálii. Nemůže být tudíž pochyb o tom, jaký postoj zaujmeme ve sporné otázce mezi Itálií a Rakouskem. Budeme hájit italskou nezávislost, budeme bojovat na život a na smrt proti rakouskému despotismu v Itálii právě tak jako v Německu a v Polsku. Podáváme italskému národu bratrskou ruku a chceme mu dokázat, že německý národ odmítá podílet se jakýmkoli způsobem na útlaku, jemuž jste vydáni ze strany týchž lidí, kteří i u nás vytrvale bojovali proti svobodě. Vynaložíme všechno úsilí na to, aby mezi oběma velikými a svobodnými národy, které hanebný způsob vlády učil vidět v sobě navzájem zapřisáhlé nepřátele, zavládla dobrá shoda a aby se staly spojenci. Žádáme proto, aby z Itálie byla neprodleně odvolána surová rakouská soldateska a italskému národu bylo umožněno, aby projevil svou svrchovanou vůli a zvolil si formu vlády, jaká mu vyhovuje.

Abychom měli možnost sledovat italské události a Vy opět abyste se přesvědčili o upřímnosti našich slibů, nabízíme Vám vzájemnou výměnu našich listů; my bychom Vám mohli pravidelně, denně posílat "Neue Rheinische Zeitung" a Vy nám zase "Albu". Doufáme, že budete s naším návrhem souhlasit, a prosíme Vás, abyste nám začali posílat "Albu" co nejdříve, abychom jí mohli použít už v našich prvních číslech.

Budete-li nám moci posílat i jiné zprávy, prosíme Vás o to a ujišťujeme Vás, že my zase budeme věnovat co největší pozornost všemu, co by mohlo posloužit věci demokracie v kterékoli zemi.

        S bratrským pozdravem
                        redakce "Neue Rheinische Zeitung"
redaktor                        
dr. Karel MarxNapsáno koncem května 1848
Otištěno v listu „L‘Alba“,
čís. 258 z 29. června 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z italštiny

__________________________________

Poznámky:

3 Marxův dopis byl uveřejněn v listu "L'Alba" 29. června 1848 s úvodní poznámkou redakce: "Otiskujeme tu dopis, který jsme dostali z Kolína nad Rýnem, abychom ukázali, jaké city chovají k Itálii ušlechtilí Němci: vřele si přejí navázat bratrské styky mezi italským a německým národem, které byly vzájemně rozeštvávány evropskými despoty." Z dopisu podepsaného Leopoldem Alinarim, jímž odpověděla redakce listu "L'Alba", je uvedena část v článku "Německá zahraniční politika" (viz zde).

"L'Alba" ["Úsvit"] - italský demokratický list, který vycházel ve Florencii v letech 1847-1849 za redakce Giuseppa La Fariny.