Manteuffel a ústřední moc


Kolín 24. listopadu. Ministr Manteuffel prohlásil včera říšským komisařům shromážděným v Berlíně, že pruská vláda se nepodřídí usnesení frankfurtského shromáždění, aby byla vytvořena populární vláda[71], protože je to vnitřní záležitost země.

Manteuffel se tedy s námi shoduje v tom, že je neplatné i usnesení frankfurtského shromáždění ve věci odepření daní[a], protože se týká jen vnitřní záležitosti země.

Bylo by ovšem možné, že Brandenburgova a Manteuffelova vláda přispěje k tomu, aby se Porýnská provincie stala pro Prusko zahraniční záležitostí.
Napsáno 24. listopadu 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 153 z 26. listopadu 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a Viz Frankfurtské shromáždění zde.


71 20. listopadu 1848 přijalo frankfurtské Národní shromáždění usnesení, jímž se vyzývala ústřední moc, aby působila prostřednictvím říšských komisařů v Berlíně na jmenování vlády, která by měla důvěru země, tj. vlády, která by byla pro pruskou buržoasii přijatelnější než otevřeně kontrarevoluční vláda Brandenburgova a Manteuffelova.