Karel MarxPomluvy „Neue Rheinische Zeitung“


Kolín 13. prosince. Článek uveřejněný 4. července v „Neue Rheinische Zeitung“, pro který byli odpovědný vydavatel Korf, šéfredaktor Marx a redaktor „Neue Rheinische Zeitung“ Engels předvoláni na 20. t. m. před porotu, končí těmito slovy:

„To jsou tedy činy vlády činu, vlády levého středu, vlády přechodu k starošlechtické, starobyrokratické, staropruské vládě. Jakmile pan Hansemann splní své přechodné poslání, bude propuštěn.“

„Levice v Berlíně však musí pochopit, že jí stará moc může klidně přenechat malá parlamentní vítězství a velké konstituční plány, jen když se mezitím zmocní všech skutečně rozhodujících posic. Může klidně uznat revoluci 19. března ve sněmovně, jen když ji mimo sněmovnu odzbrojí.“

Levice možná jednoho krásného dne přijde na to, že její parlamentní vítězství se kryje s její faktickou porážkou. Německý vývoj snad takovéto kontrasty potřebuje. Vláda činu uznává revoluci v zásadě, aby mohla v praxi provést kontrarevoluci.“[134]

Události dokázaly, zda „Neue Rheinische Zeitung“ pruskou vládu a její drabanty pomlouvala.
Napsal K. Marx 13. prosince 1818
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 168 ze 14. prosince 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

134 Viz článek „Zatýkání“ (Marx—Engels, Spisy 5‚ zde).