Bedřich EngelsHüser


Kolín 31. května. Pan Hüser v Mohuči vynalezl s pomocí starých pevnostních řádů a zpuchřelých spolkových zákonů novou metodu, jak nadělat z Prusů a ostatních Němců ještě větší otroky, než byli před 22. květnem l8l5[9]. Radíme panu Hüserovi, aby si dal svůj nový vynález patentovat, jistě mu to hodně vynese. Podle této metody se pošlou na ulici dva nebo i několik opilých vojáků a ti se pak z ničeho nic pustí do hádky s občany. Zasáhne veřejná moc a vojáky zatkne; to stačí, aby velitelství kterékoli pevnosti vyhlásilo ve městě stav obležení, aby byly zkonfiskovány všechny zbraně a obyvatelstvo vydáno na milost a nemilost brutální soldatesce. Tento plán se vyplácí zejména v Německu tím spíš, že zde existuje víc pevností proti vnitřnímu nepříteli než proti vnějšímu; a musí se velice vyplácet, poněvadž kterýkoli lidem placený velitel pevnosti, takový nějaký Hüser, Roth von Schreckenstein či jiná feudální veličina si může dovolit víc než sám král nebo císař, poněvadž může potlačit svobodu tisku, poněvadž může například zakázat Mohučským, kteří nejsou žádní Prušáci, aby projevovali svou antipatii vůči pruskému králi a pruskému státnímu systému.

Projekt pana Hüsera je jenom částí velkého plánu berlínské reakce, která usiluje o to, aby co nejrychleji odzbrojila všechny občanské gardy, zejména v Porýní, aby postupně zmařila ozbrojování lidu, jež je teprve v počátcích, a vydala nás bezbranné do rukou armády skládající se většinou z cizinců, které lze proti nám snadno poštvat, anebo už jsou proti nám poštváni.

To se stalo v Cáchách, v Trevíru, v Mannheimu, v Mohuči a může se to stát i jinde.
Napsáno 31. května 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 1 z 1. června 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

9 22. května 1815 vyšel výnos pruského krále, v němž se slibovalo, že budou vytvořeny "lidové zastupitelské orgány", tj. že budou v Prusku ustavena provinční stavovská shromáždění, že bude svolán celopruský zastupitelský orgán a vyhlášena ústava. Zůstalo však pouze při tom, že podle zákona z 5. června 1823 byla vytvořena provinční stavovská shromáždění (landtagy) s omezenými poradními funkcemi.