Karel MarxCamphausenova vláda


Kolín 3. června. Jak známo, před francouzským Národním shromážděním z roku 1789 předcházelo shromáždění notáblů, které mělo stavovské složení, jako je má pruský Spojený zemský sněm. V dekretu, jímž ministr Necker svolal Národní shromáždění, se odvolával na požadavek notáblů, aby byly svolány generální stavy. Ministr Necker měl tedy značný náskok před ministrem Camphausenem. Nemusel čekat, až bude dobyta Bastila a svržena absolutní monarchie, aby potom doktrinářsky spojoval staré s novým, a tak pracně udržoval zdání, jako by Francie dospěla k novému Ústavodárnému shromáždění zákonnými prostředky staré Ústavy. Měl ještě jiné výhody. Byl ministrem ve Francii, a ne v Alsasku a Lotrinsku, kdežto pan Camphausen není ministrem v Německu, nýbrž v Prusku. Ani se všemi těmito výhodami se ministru Neckerovi nepodařilo udělat z revolučního hnutí tichou reformu. Těžká nemoc se nevyléčí mazáním. Tím méně se podaří panu Camphausenovi změnit charakter hnutí umělou teorií, která odvozuje jeho vládu přímo od starých poměrů v pruské monarchii. Březnovou revoluci a celé německé revoluční hnutí nelze změnit žádnými kejklemi v pouhé více či méně závažné episody. Byl Ludvík Filip zvolen za krále Francouzů proto, že byl Bourbon? Nebo jím byl zvolen přesto, že byl Bourbon? Vzpomeňme si, jaké spory se rozpoutaly mezi stranami kolem této otázky krátce po červencové revoluci. Co dokazovala už sama tato otázka? Že revoluce byla v sázce, že zájem revoluce nebyl totožný se zájmy třídy, která se dostala k moci, a se zájmy jejích politických představitelů.

Stejný smysl má prohlášení pana Camphausena, že jeho vláda nebyla přivedena na svět v důsledku březnové revoluce, nýbrž až po ní.
Napsal K. Marx 3. června 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 4 z 4. června 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny