Karel Marx a Bedřich EngelsReakce


Kolín 5. června. Umrlci uhánějí rychle.[29] Pan Camphausen se zříká revoluce a reakce si troufá navrhnout dohodovacímu shromáždění, aby ji pranýřovalo jako vzpouru. Jeden poslanec podal 3. června návrh, aby se vojákům padlým 18. března postavil pomník.
Napsáno 5. června 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 6 z 6. června 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

29 Z balady Gottfrieda Augusta Bürgera „Lenora“.