Karel Marx a Bedřich EngelsPád Camphausenovy vlády


Kolín 22. června.

"I slunce nejhezčího dne
přece jednou zapadne,"[63]

a tak zapadlo i slunce z 30. března[64], znachovělé horkou polskou krví.

Camphausenova vláda navlékla kontrarevoluci svůj liberálně měšťácký háv. Kontrarevoluce se cítí dost silná, aby tuto nepohodlnou masku odhodila.

Vládu 30. března může snad na několik dní vystřídat jakákoli neudržitelná vláda levého středu. Jejím skutečným nástupcem je však vláda prince Pruského. Camphausenovi připadla čest, aby dal absolutisticko-feudální straně tohoto jejího přirozeného šéfa a sobě nástupce.

Nač se ještě piplat s buržoasními poručníky?

Což nestojí Rusové na východní hranici a pruská vojska na západní? Což nebyli Poláci získáni šrapnely a pekelným kamínkem pro ruskou propagandu?

Což nejsou učiněna všechna opatření, aby se pražské bombardování mohlo opakovat téměř ve všech porýnských městech?

Což dánská a polská válka, což mnoho drobných potyček mezi vojskem a lidem neposkytly armádě dost příležitosti, aby se vyvinula v brutální soldatesku?

Což není buržoasie unavena revolucí? Což neční uprostřed moře skála - Anglie, na níž kontrarevoluce zdělá církev svou?

Camphausenova vláda se ještě pokouší vytlouci pro sebe za pár grošů popularity, vzbudit soucit veřejnosti ujišťováním, že odchází ze státní scény jako podvedená. Je to vskutku podvedená podvodnice. Jako služka velké buržoasie se musela vynasnažit, aby připravila revoluci o její demokratické plody, v boji s demokracií se musela spojit s aristokratickou stranou a stát se nástrojem jejích kontrarevolučních choutek. A ta je už dost silná, aby svého protektora hodila přes palubu. Pan Camphausen zasel reakci velkoburžoasního ražení a sklidil reakci feudální strany. Takový byl dobrý úmysl tohoto muže a takový je jeho zlý úděl. Tak tedy aspoň za groš popularity pro zklamaného hrdinu!

Aspoň za groš popularity!

I slunce nejhezčího dne
přece jednou zapadne,

Avšak na východě opět vychází.
Napsáno 22. června 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 23 z 23. června 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

63 Ze hry Ferdinanda Raimunda "Das Mädchen aus der Feenwelt oder der Bauer als Millionär" ["Dívka z říše víl čili rolník milionářem"].

64 30. března 1848 nastoupila Camphausenova vláda.