Karel Marx a Bedřich Engels„Neue Berliner Zeitung“ o chartistech


Kolín 23. června. "Neue Berliner Zeitung"[68] nám ve svém prvním čísle oznamuje všelijaké podivné věci z Anglie. Originalita je hezká věc. "Neue Berliner Zeitung" má alespoň tu zásluhu, že líčí anglické poměry zbrusu novým způsobem. Za prvé se tam říká:

"O'Connor, který, jak se zdá, vskutku nemá ducha ani charakter, nepožívá zde žádné vážnosti."

Nechceme rozhodovat, má-li O'Connor tolik ducha a charakteru jako "Neue Berliner Zeitung". Pokud jde o tyto přednosti, potomek starých irských králů a vůdce britského proletariátu se možná nevyrovná vzdělané Berlíňance; co se však týče vážnosti, v tom máš ovšem, vzdělaná Berlíňanko, pravdu: O'Connor má, jako všichni revolucionáři, velmi špatnou pověst; nedovedl si nikdy získat úctu všech bohatých lidí, jako se podařilo tobě hned prvním číslem.

Dále praví Berlíňanka:

"O'Connell řekl, že on" (totiž O'Connor) "má sice energii, ale žádnou logiku."

To se jí zase povedlo! Nebožtík Dan[a] byl ctihodný muž; logika jeho energie záležela v tom, že vytahal svým chudým venkovanům z kapes 30 000 liber šterlinků renty ročně. Logika O'Connorovy agitace vynesla pověstnému chartistovi jenom to, že musel prodat všechny své statky.

"Pan Jones, druhý vůdce krajního křídla chartistů, po kterém teď pátrá soud a který není nikde k nalezení, nemůže ani nabídnout za sebe ručitele s tisícem liber šterlinků."

To je třetí novinka krajně vzdělané Berlíňanky. Tvrdí ve třech řádcích tři krajně směšné věci. Za prvé, o nějaké záruce nemůže být ani řeči, dokud soud ještě po někom pátrá. Za druhé, pan Ernest Jones je už 14 dní v Newgate[69] a vzdělaná Berlíňanka byla asi zrovna pozvána k některé jiné krajně vzdělané a informované kolegyni na čaj, když se nedávno všechen anglický buržoasní tisk nehorázně radoval z Jonesova zatčení. A konečně za třetí, pan Jones přece jen našel někoho, kdo by rád za něho zaplatil 1000 liber šterlinků - totiž právě bezduchého a bezcharakterního O' Connora, kterého však soud odmítl, neboť prý jako člen parlamentu nemůže být ručitelem.

Berlíňanka končí tím, že se prý chartisté v malých městech v Anglii často mezi sebou poperou. Drahá Berlíňanko, kéž by sis aspoň jednou přečetla nějaké anglické noviny! Dověděla by ses, že se chartisté odjakživa mnohem raději rvali s policajty než mezi sebou.

Doporučujeme duchaplnou a charakterní "Neue Berliner Zeitung" zvláštní pozornosti našich čtenářů.
Napsáno 23. června 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 24 z 24. června 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a — Daniel O‘Connell. (Pozn. red.)

68 "Neue Berliner Zeitung" ["Nové berlínské noviny"] - německý reakční deník, který vycházel v Berlíně od června do října 1848.

69 Newgate — vězení v Londýně.