Karel Marx a Bedřich EngelsZprávy z Paříže


Kolín 25. června, 10 hodin večer. Pošta z Paříže opět nedošla; pařížské noviny, které jsme dnes dostali, jsou z 23. t. m.; při pravidelném poštovním spojení by tu byly musely být už včera večer. Jediné prameny, které máme za těchto okolností k disposici, jsou zmatené a odporující si zprávy belgických listů a to, co o Paříži sami víme. Pokusili jsme se vylíčit podle toho našim čtenářům co nejvěrnější obraz povstání z 23. června.

Na další komentáře není čas. Náš názor na události vyložíme podrobně zítra a přineseme také obšírnější zprávu o zasedání pařížské sněmovny z 23. t. m.
Napsáno 25. června 1848
Otištěno ve zvláštní příloze
k „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 26 z 26. června 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny