Karel Marx a Bedřich EngelsList „Northern Star“ o „Neue Rheinische Zeitung“[84]


Orgán anglických chartistů, deník "Northern Star", který redigují Feargus O'Connor, G. Julian Harney a Ernest Jones, se ve svém posledním čísle vyslovuje s uznáním o způsobu, jakým "Neue Rheinische Zeitung" píše o anglickém lidovém hnutí a jak vůbec hájí demokracii.

Děkujeme redaktorům "Northern Star" za jejich přátelskou a skutečně demokratickou zmínku o našem listu. Zároveň je ujišťujeme, že revoluční "Northern Star" je jediný anglický list, na jehož uznání nám záleží.
Napsáno 26. června 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 27 z 27. června 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

84 "The Nothern Star" ["Severní hvězda"] - anglický týdeník, ústřední orgán chartistů, který založil Feargus O'Connor roku 1837; vycházel do roku 1852, zprvu v Leedsu a od listopadu 1844 v Londýně. Od září 1845 do března 1848 byl spolupracovníkem listu Bedřich Engels.

V noticce z 24. června 1848 napsal list "Northern Star": "‚Neue Rheinische Zeitung', která se prohlásila za ‚orgán demokracie', je redigována se vzácným uměním a vyniká neobyčejnou smělostí; vítáme ji jako důstojného, talentovaného a neohroženého druha v rozhodném boji proti každé tyranii a nespravedlnosti."