Karel MarxVládní krize


Kolín 9. července. Hansemannova vláda velmi houževnatě oddaluje o několik dní svůj pád. Zejména ministr financí je, jak se zdá, příliš velký vlastenec, než aby odevzdal správu státní pokladny do nezkušených rukou. Řečeno v parlamentních výrazech - vláda se už rozpadla, přesto však fakticky existuje dál. V Sanssouci se zřejmě usnesli, že se jí ještě jednou pokusí prodloužit život. Dohodovací shromáždění samo, připravené každým okamžikem zasadit vládě smrtelnou ránu, vzápětí couvá, hrozí se svých vlastních choutek a jeho většina asi tuší, že není-li Hansemannova vláda ještě vládou podle její chuti, že vláda, která by byla podle její chuti, bude zároveň vládou krize a rozhodnutí. Odtud její kolísavost a nedůslednost, její svévolné výpady a náhlé záchvaty kajícnosti. A vláda činu s neochvějným, téměř cynickým klidem bere zavděk takovýmto životem z milosti, neustále visícím na vlásku, plným ústrků, životem ze slabošských almužen.

Duchâtel! Duchâtel! Neodvratný, jen pracně o několik dní odsunutý konec této vlády bude právě tak neslavný, jako byl její život. Další příspěvek k posouzení této existence najde čtenář v dnešním čísle, v článku našeho berlínského dopisovatele píšícího pod značkou #. Dohodovací zasedání ze 7. července můžeme vylíčit několika slovy. Shromáždění si dělá z Hansemannovy vlády blázny, má z toho potěšení, že ji poráží jen napolo; a vláda, aby skryla úsměšek i svůj vztek, sklání hlavu; vážené shromáždění však za ní volá na rozloučenou: "Nic ve zlém!" a stoický triumvirát Hansemann-Kühlwetter-Milde odpovídá mručením: "Pas si bête! Pas si bête!"[a]
Napsal K. Marx 9. července 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 40 z 10. června 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

a „Nejsme tak hloupí! Nejsme tak hloupí!“. (Pozn. red.)