Karel MarxRevoluce ve Vídni


Kolín 11. října. Ve svém prvním čísle (z prvního června) přinesla „Neue Rheinische Zeitung“ zprávu o revoluci ve Vídni (z 25. května). Dnes, kdy náš list vychází znovu poprvé po přerušení způsobeném stavem obležení v Kolíně, přinášíme zprávu o nesrovnatelně důležitější vídeňské revoluci ze 6. a 7. října. Rozsah podrobných zpráv o vídeňských událostech nás nutí, abychom dnes upustili od všech komentářů. Proto jen několik slov, a to o vídeňské revoluci. Naši čtenáři vidí ze zpráv vídeňského dopisovatele, že pro nedůvěru buržoasie k dělnické třídě hrozí nebezpečí, že tato revoluce bude poražena nebo přinejmenším ochromena. Ať už je tomu jakkoli, její účinek na Uhry, Itálii a Německo zhatí kontrarevoluci celý její válečný plán. Útěk císařův a českých poslanců z Vídně[248] nutí vídeňskou buržoasii, nechce-li se vydat na milost a nemilost, aby pokračovala v boji. Frankfurtské shromáždění, které se právě chystá přinést nám Němcům dárek,

národní káznici
a společný karabáč,
[249]

je vídeňskými událostmi nešetrně vyburcováno ze svého snění a berlínská vláda začíná pochybovat o účinnosti universálního prostředku, stavu obležení. Stav obležení vykonal stejně jako revoluce cestu kolem světa. Právě byl učiněn pokus použít tohoto experimentu ve velkém měřítku, rozšířit jej na celou zem, na Uhry. Tento pokus, místo aby vyvolal v Uhrách kontrarevoluci, vyvolal ve Vídni revoluci. Stav obležení se po této ráně už nevzpamatuje. Stav obležení je navždy zkompromitován. Je ironií osudu, že se zároveň s Jelačičem stal západní hrdina stavu obležení, Cavaignac, terčem útoků všech těch frakcí, které v červnu zachránil kartáčovou palbou. Pouze přejde-li rozhodně na stranu revoluce, může se ještě nějaký čas udržet.

Zařazujeme tu za nejnovějšími zprávami z Vídně ještě několik příspěvků našeho dopisovatele z 5. října, protože jsou ohlasem vídeňských nadějí a obav o osud Maďarska.
Napsal K. Marx 11. října 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 114 z 12. října 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

248 Když ve Vídni vypuklo lidové povstání, uprchl rakouský císař 7. října 1848 do Olomouce. Také většina českých poslanců rakouského říšského sněmu, kteří se hlásili k české národně liberální straně, uprchla z Vídně do Prahy.

249 Heine, „Tannhäuser“, kapitola 3.