Karel MarxOdpověď pruského krále delegaci Národního shromáždění


Kolín 18. října. Král je rozhodně důsledný. Jeho Veličenstvo si nikdy neodporuje. U příležitosti jubilea kolínského dómu pravil k delegaci frankfurtského Národního shromáždění:

"Chápu velmi dobře význam vašeho shromáždění, pánové. Je mi naprosto jasné, jak důležité je vaše shromáždění!" - Hlas Jeho Veličenstva tu nabyl velmi vážného a úsečného tónu. - "Nezapomínejte však také na to, že v Německu existují ještě vladaři." Přitom si Jeho Veličenstvo položilo ruku na srdce a proneslo se zvláštním důrazem: "… a nezapomínejte, že k nim patřím i já!"

Podobné odpovědi se dostalo také delegaci berlínského shromáždění, která 15. října vykonala u Jeho Veličenstva v zámku Bellevue blahopřejnou návštěvu. Král řekl:

"Chystáme se vybudovat stavbu, která má přetrvat staletí. Upozorňuji vás však, pánové, na jedno. Máme ještě jednu vrchnost, zajisté nám z mnoha stran záviděnou, dědičnou vrchnost z boží milosti," tato slova pronesl král s velkým důrazem - "která je dosud vybavena plnou mocí. Ona je tím základem, na kterém jedině může být vybudována zmíněná stavba, má-li být tak trvalá, jak jsem o tom mluvil."

Král je důsledný. Byl by býval vždy důsledný, kdyby bohužel březnové dny nebyly mezi Jeho Veličenstvo a lid postavily onen osudný kus papíru.

Zdá se, že Jeho Veličenstvo v této chvíli opět věří tak jako před březnovými dny v "železnou patu" Slovanstva. Vídeňský lid bude patrně tím kouzelníkem, který promění železo v hlínu.
Napsal K. Marx 18. října 1848
Otištěno v „Neue Rheinische Zeitung“
čís. 120 z 19. října 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny