Dementi


„Breslauer Zeitung“přináší v čísle 201 zprávu z Berlína, že rytíř Schnapphahnski[287] získal množství akcií „Neue Rheinische Zeitung“ a list prý proto o něm přestal uveřejňovat fejetony, poněvadž noviny nemohou polemisovat proti svým vlastním akcionářům. Údajně demokratická "Düsseldorfer Zeitung" pokládala za svou povinnost otisknout tuto pomluvu na stránkách svého listu. V Berlíně si mohou vymýšlet co chtějí, ale slezský list určitě věděl, že je to lež a proč je to lež. Ale buď jak buď, tato hanebná pomluva přichází bohužel příliš pozdě. Již v čísle 92 "Neue Rheinische Zeitung", dávno předtím, než došlo číslo 201 "Breslauer Zeitung", bylo pokračování zmíněného fejetonu. "Neue Rheinische Zeitung" je ostatně stranický list a už dostatečně dokázala, že se nedá podplatit.

Odpovědní vydavatelé    
„Neue Rheinische zeitung“Otištěno v příloze
k „Neue Rheinische Zeitung“,
čís. 93 z 3. září 1848,
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:

287 Jako rytíře Schnapphahnského zesměšňoval Georg Weerth v sérii fejetonů známého reakcionáře knížete Lichnowského. Fejetony „Život a skutky slavného rytíře Schnapphahnského“ byly uveřejňovány bez podpisu v „Neue Rheinische Zeitung“ v srpnu až září 1848.