Výzva k předplacení listu
„Neue Rheinische Zeitung, orgánu demokracie“


Neue Rheinische Zeitung“, kterou za stavu obležení v Kolíně ozbrojená reakce naprosto neodpovědným způsobem na několik dní zastavila, bude nyní, když je dnešním dnem stav obležení odvolán, znovu energicky a rozvážně hájit demokratické zájmy všeho lidu. Je to tím víc třeba zejména nyní, když jsme všichni viděli, jak drze a bezohledně vystupovala ozbrojená reakce v poslední době proti svobodám, které si lid právem vydobyl. Obracíme se s tímto oznámením k stoupencům demokracie a vyzýváme je, aby se v co největším počtu stali předplatiteli již od čtvrtého čtvrtletí, které právě začíná, neboť demokratické listy, které jsou beztak vystaveny pronásledování ze všech stran, potřebují především činnou podporu svých stoupenců.

Předplatné na jedno čtvrtletí činí v Kolíně 1 tolar 15 stříbrných grošů. Mimo Kolín v Prusku - 1 tolar 24 stříbrné groše 6 feniků. - Mimo Prusko se připočítává novinové porto do zahraničí.
Inzeráty: za jeden řádek petitu na čtyřsloupcové stránce nebo za místo v tomto rozsahu se platí 1 stříbrný groš 6 feniků.

Kolín 3. října 1848

 
H. Korff
odpovědný vydavatel
„Neue Rheinische Zeitung“Vydáno jako leták   Podle textu letáku
Přeloženo z němčiny