Marxova zpráva o událostech ve Vídni

Z protokolu výborové schůze
kolínského Dělnického spolku 6. listopadu 1848


…Předseda dr. Marx podává krátkou zprávu o událostech ve Vídni a zdůrazňuje zejména, že jen mnohonásobná zrada vídeňské buržoasie umožnila Windischgrätzovi dobýt město...


Otištěno v listu „Freiheit, Brüderlichkeit, Arbeit“,
čís. 6 z 12. listopadu 1848
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny